ATOM elektro AS er av AF gruppen, valgt som elektroentreprenør for bygging av Scenebygget på Vulkan og Søndre Kvartal.

Vulkan er et viktig utviklingsområde på Grünerløkka i Oslo som vil romme både boliger, næringsliv og kultur.

Vulkan prosjektet er utformet som en samarbeidsentreprise og arbeidet vil omfatte bygging av kulturbygg (scene),

hotell, næringslokaler og boliger på totalt 17.000 kvm.

Planlagt oppstart er september 2009 og ferdigstillelse er mai/juni 2011.

Vulkan er et spennende utbygningsprosjekt som vil sette sitt preg på Oslo. Vi ser frem til å benytte vår kompetanse

både fra bygging av boliger, næringslivsbygg og kulturhus i tett og spennende samarbeid med en kunde

vi har gode erfaringer med.

- - - - - - - - - ILUSTRASJON - - - - - - - - - - - - - - - - - LEDBELYSNING I UTVENDIG TRAPP.